ICT w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych

Informujemy, iż z dniem 30 listopada 2014 r. zakończyliśmy realizację projektu pt. „ICT w zakwaterowaniu i usługach gastronomicznych” w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt skierowany był do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, posiadających jednostkę organizacyjną na terenie województwa wielkopolskiego i ich 90 pracowników prowadzących działalność związaną z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

W trakcie realizacji projektu, od 01.12.2013r. do 30.11.2014r., uczestnicy projektu wzięli udział  w jednym ze szkoleń:

  • zarządzanie informacją i siecią kontaktów w turystyce,
  • informatyka i internet w turystyce,
  • marketing hotelarsko- turystyczny z wykorzystaniem ICT.

Dodatkowym wsparciem były szkolenia językowe. Uczestnicy projektu mieli możliwość wyboru jednego z dwóch języków obcych: język angielski lub język niemiecki.

W celu zapoznania się ze szczegółowymi założeniami projektu, zapraszamy do kontaktu z kadrą projektu pod adresem e-mail: [email protected]

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Przekaż innym